Quim Som i Que Fem

Ubutv és una associació cultural sense ànim de lucre dedicada des de l’any 2003 a idear projectes de formació artística per col·lectius diversos, xarxes i institucions, fent servir l’audiovisual i les TICs.

Considerem que l’experimentació de nous coneixements es pot fer amb un grau de participació escalable a la mida adequada al col·lectiu involucrat.

Apliquem el concepte de zona de desenvolupament proper que, segon la pedagogia constructivista, fomenta la transició a una nova àrea de coneixements, mitjançant un esforç que no és superior a les capacitats dels/les participants/tes.

Cada nou procés d’aprenentatge que acompanyem ens dona l’oportunitat d’aprendre i repensar les maneres i els llocs des dels quals apropar-nos.

Entre els nostres objectius volem destacar el foment de l’empoderament en les TICs que vagin sortint, l’enfortiment de l’esperit crític, la col·laboració, la comunicació i l’expressió artística.